Ocelott bir etkileşim tasarımı ve iletişim danışmanlığı ajansıdır.

Sektörde uluslararası markaların dikkatini çekmiş olan ekip, tecrübesini Ocelott ismi altında markalaştırmıştır.

Ocelott, kadrosunda son derece yetkin iletişim ve etkileşim tasarımı uzmanları barındırarak multidisipliner bir anlayışla yönetilmektedir. Ekibin içinde yer alan akademik kadro Türkiye’de bilimsel alanda da etkin çalışmalarına halen devam etmektedir.

Aynı kadro Türkiye’de örnekleri sınırlı olan akademi özel sektör işbirliği konusunda yürüttükleri çalışmalarla tüm işlerini bilimsel zemin üzerinde inşa etmeye özen göstermektedir.

Değerlerimiz

Dürüstlük
Ocelott ekibi için hem İstanbul hem Londra Ofisi’nde aynı düzen, kararlılık ve dürüstlükle işleri yürütmek esastır. İşlerin icrası sırasında özellikle dijital ortamın doğasından kaynaklanan ve bilişim okur yazarlığının ülkemizde yetersizliği ile daha da büyüyen, mecrada doğru bilinen yanlışlar konusunda fazlasıyla hassas olan ekip, markalarına nasıl daha verimli, faydalı ve çözüm odaklı olabileceğinin çabası içerisindedir. Gerektiğinde markanın kendi çalışanı gibi hareket ederek markaya maksimumda fayda sağlamak ekip için büyük önem taşımaktadır.

Şeffaflık
Ocelott çalıştığı markasıyla her türlü bilgi birikimini paylaşır. Markasını daha yukarılara taşımak için onunla beraber çalışır. Ocelott sektörün handikaplarından kendini sıyırarak kendini farklı konumlandırır. Ortaya koyduğu işlerde şeffaftır gerçeği saklamadan hareket eder.

Bilimsellik
Ocelott, gerek yönetim gerekse üretim kadrosu itibarıyla bilimselliği temel değeri haline getiren, araştırmaya, metodolojiye, matematiksel ifadelere ve bilimsel yorumlara önem veren, sonrasında elde ettiği bütün veriler ışığında tüm stratejilerini geliştiren ve markasının hizmetine çeşitli çözümler sunan bir etkileşimli iletişim hizmeti şirketidir.

Dr. Sertaç Öğüt

Ajans & YK Başkanı

Prof. Dr. N. Emel Dilmen

Stratejiden Sorumlu Başkan Vekili

İpek Doğan

Finansal Danışman

Moris Cittone

Hukuki ve Finansal Danışman